skip to Main Content

[ifurlparam param=”AL” is=”NEBG01″]Gelukkig is er ook goed nieuws! Waarschijnlijk zijn er alternatieven die veel beter bij uw situatie passen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG02″]Gelukkig is er ook goed nieuws! Waarschijnlijk zijn er alternatieven die veel beter bij uw situatie passen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS03″]Gelukkig is er ook goed nieuws! Waarschijnlijk zijn er alternatieven die veel beter bij uw situatie passen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS04″][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL03″]Gelukkig is er ook goed nieuws! Waarschijnlijk zijn er alternatieven die veel beter bij uw situatie passen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL07″]Gelukkig is er ook goed nieuws! Waarschijnlijk zijn er alternatieven die veel beter bij uw situatie passen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL08″]Gelukkig is er ook goed nieuws! Waarschijnlijk zijn er alternatieven die veel beter bij uw situatie passen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL09″]Gelukkig is er ook goed nieuws! Waarschijnlijk zijn er alternatieven die veel beter bij uw situatie passen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL10″]Gelukkig is er ook goed nieuws! Waarschijnlijk zijn er alternatieven die veel beter bij uw situatie passen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS02″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS01″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG06″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG05″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG03″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB06″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB05″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB04″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB03″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB02″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB01″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL06″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL05″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL04″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL03″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL02″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL01″]U komt niet in aanmerking voor een sociale ondernemersregeling.[/ifurlparam]

[ifurlparam param=”AL” is=”NEAL08″]Start de financieringswijzer[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL10″]Start de financieringswijzer[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG01″]Start de financieringswijzer[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG02″]Start de financieringswijzer[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS03″]Start de financieringswijzer[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS04″]

[ifurlparam param=”AL” is=”NEAL03″]Start de financieringswijzer[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL07″]Start de financieringswijzer[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB03″]Start de verkoopwijzer[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL09″]Start de financieringswijzer

[/ifurlparam]

Wat zijn uw mogelijkheden?

U behoort naar verwachting niet tot de doelgroep van de sociale ondernemersregeling. [ifurlparam param=”AL” is=”NEBG01″]Er is immers geen sprake van (dreigende) financiële problemen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG02″]U beschikt namelijk over voldoende eigen middelen die u direct kunt inzetten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG03″]U verwacht dat uw bedrijf (na financiële hulp) niet meer levensvatbaar is, maar wilt wel graag verder met het bedrijf. Bijstandsverlening op grond van het Bbz 2004 is in uw situatie naar verwachting niet mogelijk.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG04″]U verwacht dat uw bedrijf (na financiële hulp) niet meer levensvatbaar is, maar wilt wel graag verder met het bedrijf. Bijstandsverlening op grond van het Bbz 2004 is in uw situatie naar verwachting niet mogelijk.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG05″]U dient de laatste 10 jaar onafgebroken zelfstandig ondernemer geweest te zijn of u kunt gewoonlijk privé rondkomen met uw inkomsten uit uw bedrijf.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG06″]Uw bruto inkomen uit uw bedrijf (voor belasting) is te laag.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS01″]U heeft een vaste baan en kunt daarmee in uw levensonderhoud voorzien.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS02″]U kunt nog geen Bbz-aanvraag indienen, omdat u nog geen uitgewerkt ondernemingsplan heeft.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS03″]U beschikt namelijk over voldoende eigen middelen die u direct kunt inzetten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS04″]U kunt geen Bbz-aanvraag indienen, omdat u een hoger krediet nodig heeft dan het maximale Bbz krediet en u geen aanvullende kredietfaciliteiten beschikbaar heeft, waarmee de benodigde investeringen gefinancierd kunnen worden.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEIO01″]U had zich gemeld moeten hebben bij de gemeente voordat het bedrijf is uitgeschreven.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEIO02″]U voldoet niet aan het urencriterium.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB01″]U heeft geen zeggenschap in uw bedrijf.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB02″]Om als zelfstandige gezien te worden dient u doorgaans aan het urencriterium van de belastingdienst te voldoen. U dient dan minimaal 1.225 uur op jaarbasis aan uw bedrijf te besteden. Als u hierover vragen heeft of een toelichting wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling Zelfstandigen van uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEBB03″]Als u doorgaans voldoende inkomsten uit bedrijf heeft en besluit om het bedrijf te beëindigen, dan komt u na bedrijfsbeëindiging niet in aanmerking voor een uitkering.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEBB04″]U beschikt namelijk over voldoende eigen middelen die u direct kunt inzetten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEBB05″]Als uw bedrijf niet meer levensvatbaar is en u het meteen kunt beëindigen, is er naar verwachting geen noodzaak voor bijstandsverlening op grond van het Bbz 2004 en/of IOAZ.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEBB06″]Als u tijdens de periode waarin u het bedrijf beeindigt nog voldoende inkomsten verwacht om van rond te kunnen, dan is er naar verwachting geen sprake van noodzaak voor bijstandsverlening op grond van het Bbz 2004 en/of IOAZ.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL01″]Om een beroep te kunnen doen op het Bbz 2004 en /of IOAZ dient u 18 jaar of ouder te zijn.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL02″]Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt kunt u geen beroep doen op een sociale ondernemersregeling het Bbz 2004 en/of IOAZ.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL03″]Om een beroep te kunnen doen op het Bbz 2004 en/of IOAZ moet het bedrijf in Nederland uitgeoefend worden. U mag als ondernemer weleens in het buitenland werken, maar dit mag nooit meer dan de helft van de tijd zijn.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL04″]U beschikt niet over alle verplichte vergunningen en voldoet niet aan de u gestelde (wettelijke) eisen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL05″]U heeft namelijk geen zeggenschap in uw bedrijf.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL06″]Om als zelfstandige gezien te worden dient u doorgaans aan het urencriterium van de belastingdienst te voldoen. U dient dan minimaal 1.225 uur op jaarbasis aan uw bedrijf te besteden.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL07″]Indien de overige inkomsten hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan is er geen noodzaak voor bijstandsverlening. U beschikt dan over middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL08″]Dit is op basis van de gekozen rechtsvorm.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL09″]Het accepteren van de aansprakelijkheid voor (eventuele) terugbetaling van bijstand op grond van het Bbz 2004 en/of IOAZ is noodzakelijk.[/ifurlparam][ifurlparam param=”DG” is=”NEAL10″]Als u een bedrijfskrediet wilt aanvragen dan dienen alle eigenaren van het bedrijf de aansprakelijkheid voor terugbetaling van de lening op grond van het Bbz 2004 en/of IOAZ te accepteren.[/ifurlparam]

[ifurlparam param=”AL” is=”NEBG01″]Er zijn alternatieven! Wij adviseren u om de Financieringswijzer van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf te doorlopen. U beantwoordt 19 vragen en ziet direct welke financieringsopties het beste bij u passen.

Klik hier om de financieringswijzer te starten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG02″]Wilt u uw eigen middelen niet inzetten? Dan adviseren wij u om de Financieringswijzer van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf te doorlopen. U beantwoordt 19 vragen en ziet direct welke financieringsopties het beste bij u passen.

Klik hier om de financieringswijzer te starten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG03″]U kunt zoeken naar aanvullende inkomsten in loondienst. Samen met uw boekhouder of Over Rood bekijken hoe u uw bedrijf weer op de rails krijgt. In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid om parttime te ondernemen naast een uitkering op grond van de Participatiewet. Als u hierover vragen heeft of een toelichting wilt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG04″]U kunt zoeken naar aanvullende inkomsten in loondienst. Samen met uw boekhouder of Over Rood bekijken hoe u uw bedrijf weer op de rails krijgt. In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid om parttime te ondernemen naast een uitkering op grond van de Participatiewet. Als u hierover vragen heeft of een toelichting wilt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG05″]In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid om parttime te ondernemen naast een uitkering op grond van de Participatiewet. Als u hierover vragen heeft of een toelichting wilt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBG06″]Indien u overweegt om het bedrijf alsnog te beëindigen komt u mogelijk wel in aanmerking voor de Bbz-regeling of IOAZ. Wij adviseren u in uw specifieke situatie contact op te nemen met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS01″]Bent u nog niet begonnen met uw bedrijf? Dan kunt u overwegen om een bedrijf naast uw baan op te starten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS02″]U kunt bij uw gemeente informeren of u in aanmerking komt voor begeleiding voor de start van uw bedrijf, waarbij het uitwerken van een ondernemingsplan onderdeel is van het traject.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS03″]Wilt u uw eigen middelen niet inzetten? Dan adviseren wij u om de financieringswijzer van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf te doorlopen. U beantwoordt 19 vragen en ziet direct welke financieringsopties het beste bij u passen.

Klik hier om de financieringswijzer te starten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBS04″]Heeft u nog geen aanvullende kredietfaciliteiten beschikbaar, waarmee de benodigde investeringen gefinancierd kunnen worden? Dan adviseren wij u om de financieringswijzer van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf te doorlopen. U beantwoordt 19 vragen en ziet direct welke financieringsopties het beste bij u passen.

Klik hier om de financieringswijzer te starten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEIO01″]Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet. Wij adviseren u in uw specifieke situatie contact op te nemen met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEIO02″]Na bedrijfsbeëindiging komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet. Wij adviseren u contact op te nemen met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB01″]Voor bijstandsverlening op grond van het Bbz 2004 moet u alleen of samen met anderen de volledige zeggenschap hebben en financiële risico’s dragen. Mogelijk kunt u in gesprek treden met degene(n) die de zeggenschap heeft / hebben.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB02″]Mocht u hulp willen bij de bedrijfsbeëindiging dan kunt u uw boekhouder om advies vragen of contact opnemen met een ondernemerscoach van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB03″]Wij adviseren u gezien uw specifieke situatie om contact op te nemen met uw gemeente. Als u uw bedrijf wil verkopen of overdragen dan adviseren wij om te starten met de verkoopwijzer van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Deze verkoopwijzer laat u zien wat het beste moment is om uw bedrijf te verkopen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB04″]Als u eenmaal bent gestopt met uw bedrijf en er zijn geen inkomsten dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB05″]Als u eenmaal bent gestopt met uw bedrijf en er zijn geen inkomsten dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEBB06″]Indien er sprake is van een schuldenproblematiek dan adviseren wij u contact op te nemen met uw gemeente.Als u eenmaal bent gestopt met uw bedrijf en er zijn geen inkomsten dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor een uitkering op grond van de Participatiewet. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL01″]Als minderjarige kun je een bedrijf beginnen, maar hier komen dan extra formaliteiten bij kijken. Zo dien je handelingsbekwaam te zijn. Dit regel je door toestemming van je ouders te verkrijgen bij elke transactie of door samen met je ouders een verzoek hiertoe in te dienen bij de rechtbank. Dit laatste kan als je de 16-jarige leeftijd hebt bereikt.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL02″]Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank voor een mogelijke aanvulling op uw inkomen. [/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL03″]Wilt u uw eigen middelen niet inzetten? Dan adviseren wij u om de Financieringswijzer van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf te doorlopen. U beantwoordt 19 vragen en ziet direct welke financieringsopties het beste bij u passen.

Klik hier om de financieringswijzer te starten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL04″]Neem contact op met de brancheorganisatie of de Kamer van Koophandel voor meer informatie over beroepseisen en opleidingsmogelijkheden. Neem contact op met de afdeling Vergunningen van uw gemeente voor vestigingseisen.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL05″]Misschien past uw ondernemingsvorm – waarbij u geen zeggenschap heeft – niet meer bij uw huidige situatie? Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld terecht bij uw boekhouder.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL06″]In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid om parttime te ondernemen naast een uitkering op grond van de Participatiewet. Als u hierover vragen heeft of een toelichting wilt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL07″]Wilt u uw eigen middelen niet inzetten? Dan adviseren wij u om de Financieringswijzer van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf te doorlopen. U beantwoordt 19 vragen en ziet direct welke financieringsopties het beste bij u passen.

Klik hier om de financieringswijzer te starten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL08″]Als duidelijk is geworden dat u géén beroep kunt doen op de Bbz-regeling, vraagt u zich dan af of de ondernemingsvorm nog past bij uw huidige situatie? Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld terecht bij uw boekhouder.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL09″]Mogelijk kunt u voor een financiële impuls de financieringswijzer van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf doorlopen. U beantwoordt 19 vragen en ziet direct welke financieringsopties het beste bij u passen.

Klik hier om de financieringswijzer te starten.[/ifurlparam][ifurlparam param=”AL” is=”NEAL10″]Mogelijk kunt u voor een financiële impuls de financieringswijzer doorlopen. U beantwoordt 19 vragen en ziet direct welke financieringsopties het beste bij u passen.

Klik hier om de financieringswijzer te starten.[/ifurlparam]

Back To Top